หนังสือเรื่อง เห็ดหลินจือ กับการรักษาโรค เป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่ง  สำหรับผู้รักสุขภาพ  เนื้อหาให้ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของเห็ดหลินจือ   ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และการออกฤทธิ์ในการรักษาโรคนั้นๆ  ของสารสำคัญที่พบในเห็ดหลินจือ  นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย  รวมทั้งภาพประกอบสีสดใสที่ทำให้รู้จักเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

                    การที่จะเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่ม ย่อมต้องมีแรงบันดาลใจต่างๆ กันไป เช่น เงินทอง ลาภ ยศสรรเสริญ หรือเพียงแค่ความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์   ซึ่งในกรณีของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นแรงบันดาลใจข้อท้ายสุด

 

        ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้  และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รักสุขภาพ  และผู้ที่สนใจสมุนไพรตามเจตนารมณ์ของผู้เขียน

รศ. ดร. เอมอร  โสมนะพันธุ์