หนังสือ เห็ดหลินจือ  กับการรักษาโรค เล่มนี้   ต้องขอยกย่องว่าผู้เขียนสามารถหารูปภาพและข้อมูลได้ดีมาก    การที่มีผลลัพธ์เช่นนี้ได้   ต้องใช้ความมานะพยายามอย่างสูง   ขอชมเชย   เกี่ยวกับเห็ดหลินจือข้าพเจ้ามีประสพการมาสิบกว่าปี   ทั้งรับประทานเอง   และให้ผู้ป่วยใช้  พบว่าได้ผลดี   แต่ปัญหาก็คือ  ทำอย่างไรจะรู้ว่าเห็ดหลินจือ   ยี่ห้อไหนดีมาก   หรือดีน้อย   คงไม่มีใครตอบได้นอกจากจะลองเอง   และอย่านึกว่ายี่ห้อแพงๆ  จะดีกว่ายี่ห้อถูกๆ เสมอไป
 
 

เห็นด้วยกับผู้เขียนว่าควรเลือกใช้เห็ดหลินจือแบบสกัด   แต่สิ่งที่น่าสนใจในอนาคตคือทำอย่างไรเราจะวัด และเพิ่มความสามารถของลำไส้ในการดูดซึมสารสกัดจากเห็ดหลืนจือ   ซึ่งคงต้องใช้ นาโนเทคโนโลยี    และความสำเร็จตรงจุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยต่อไป

                                  นพ.  วิชัย   พานิชสุข