ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่อาตมาได้จัดทำรายการวิทยุ   มีหลายท่านที่เข้ามามีส่วนโอบอุ้มคุ้มครองรายการวิทยุ   ให้ยืนยงช่วยแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะ ในรายการทุกข์ปัญหาชีวิต  ผู้มีอุปการคุณอย่างสำคัญท่านหนึ่งก็คือ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

คุณสมศักดิ์ ชินกร เป็นผู้สนับสนุนรายการทุกข์ปัญหาชีวิตของอาตมาอย่างยาวนาน มาเกือบสิบปีเขาไม่ใช่คนมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลทางด้านการเงิน แต่ร่ำรวยน้ำใจ เราพบหน้ากันน้อยครั้ง ระยะหลังหลายปีแล้วที่มิได้พบกัน แม้การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็นับครั้งได้...ไม่สนิทสนมกันเลย แต่ความรู้สึกทางใจที่ทำงานเพื่อสาธารณะร่วมกันนั้นเหนียวแน่นนัก

                               แม้เป็นชาติเป็นเชื้อ หากไม่มีความเอื้อเฟื้อ ก็เหมือนเนื้อในป่า

                               แม้ไม่ใช่ชาติใช่เชื้อ หากมีความเอื้อเฟื้อ ก็เหมือนเนื้ออาตมา

หนังสือเล่มนี้ คุณสมศักดิ์ ชินกร เขียนขึ้นจากความรู้และความจริง ความรู้จากการเรียนวิชาการ ความจริงเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เขาเติบโตในแวดวงสมุนไพรมานานแล้ว ตอนที่สมุนไพรยังไม่บูม เห็ดหลินจือ เป็นสมุนไพรที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างมาก จนถึงมากที่สุด เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จักช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจสมุนไพรมากขึ้น  สมุนไพรมิใช่เป็นศัตรูกับยาแผนปัจจุบัน แต่เป็นเพื่อนช่วยเพื่อน หนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนของผู้รักสุขภาพ ให้ได้คบคุ้นสมุนไพร ขอให้กำลังใจ  คุณสมศักดิ์ ชินกร และผู้สนใจอ่านหนังสือนี้ทุกชีวิต