หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
     
     
 

โรคความดันโลหิตสูง

 
     
 

          โรคความดันโลหิตสูง  เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ต้องกินยา ควบคุมไปตลอดชีวิต  หากหยุดยาเมื่อไหร่ความดันของโลหิตอาจกลับมาสูงได้อีก ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมักจะมีโรคแทรกเข้ามาอีก 1 โรค  คือโรคหัวใจ  สรุปง่าย ๆ  ก็คือ  โรคความดันโลหิตสูงจะอยู่เคียงข้างไปกับโรคหัวใจ และส่วนใหญ่ในคนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจมักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน

ความดันโลหิตคืออะไร  

            คำตอบก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ทำงานร่วมกัน  โดยมีหัวใจเป็นตัวสูบฉีดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดให้ไหลเวียนทั่วร่างกาย 

ถ้าหัวใจและหลอดเลือดทำงานปกติ  ความดันของเลือดก็จะปกติ  แต่ถ้าหัวใจสูบฉีดเลือดไม่ดี  หรือหลอดเลือดเกิดตีบตันขึ้นมา  ระบบไหลเวียนของเลือดก็จะมีปัญหา

                 การตรวจความดันสามารถตรวจได้ง่าย โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดดังกล่าวจะแสดงค่าของ ความดันโลหิตแบ่งออกเป็นสองตัว  คือ ค่าความดันโลหิตตัวบน   และค่าความดันโลหิตตัวล่าง

ค่าความดันโลหิตตัวบน   เป็นค่าความดันของเลือดที่หัวใจสูบฉีดเลือดออกมาเข้าสู่หลอดเลือด   ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่าง   คือค่าความดันของเลือดที่ยังค้างอยู่ในหลอดเลือด   ในขณะที่หัวใจได้คลายการสูบฉีดเลือดลงแล้ว  

ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงควรจำค่าความดันโลหิตทั้งสองนี้ไว้   เพราะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

54

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย