หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 

ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 

คุลักษณะ

  ของเห็ดหลินจือ
 
 

             เห็ดหลินจือ เป็นราขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งอยู่ในวงศ์   Ganodermataceae    มีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่  Lacquererd  mushroom หรือ  Holy  mushroom   ( อังกฤษ ) Reishi  ( จีน และ ญี่ปุ่น ) Ling Zhi

 
     
 

         ต้นกำเนิดอยู่แถบภูเขาในประเทศจีน เกิดเองตามธรรมชาติ  ชอบขึ้นบริเวณตอไม้ที่ตายแล้ว  หรือบนต้นไม้บางชนิด ในประเทศญี่ปุ่นพบขึ้นบนต้นพลัม ในประเทศไทยพบที่ต้นมะขาม และต้นไม้หลายชนิด   ปัจจุบันผลิตเป็นการค้าได้มาจากการเพาะปลูก   ผู้ผลิตรายสำคัญได้แก่  จีน  ญี่ปุ่น   และสหรัฐอเมริกา

 
     
 

        หมวกมีลักษณะเป็นแผ่นบานออกไป   ผิวสีมีหลายสี เช่น เขียว, น้ำตาลแดง, เหลือง, ขาว, ดำ   ม่วง แต่สีที่นิยมใช้ทำเป็นยาคือ   สีน้ำตาลแดงเหมือนสีแชลแลคเคลือบเงา  Ganoderma lucidum ( Leys. ex Fr.Karst. )  รูปร่างลักษณะทั่วไปบางครั้งมีก้านบางครั้งไม่มี    ใต้หมวกเห็ดไม่มีครีบ   สปอร์มีลักษณะแบนรูปรีคล้ายไข่     สปอร์มีขนาด  6.3-7.1 x 3.5-4.3 x 2.0-2.5  µm   ส่วนที่ใช้ทำยาคือ   หมวกเห็ด  ( fruiting body )

12

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 

 

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย