ทความพิเศษ

เห็ดหลินจือกับโรคไต
 
  เห็ดหลินจือไม่มีสกัดเย็น

                    

 

บทที่ 1

           ตำนานเห็ดหลินจือ

           คุณลักษณะของเห็ดหลินจือ

บทที่ 2

           เห็ดหลินจือกับวิชาการสมัยใหม่

           คุณค่าทางโภชนาการและวิธีบริโภค

บทที่ 3

           โรคมะเร็ง

           เห็ดหลินจือกรักษาโรคมะเร็ง 

บทที่ 4

           โรคหัวใจ

           เห็ดหลินจือกรักษาโรคหัวใจ

           ตำรับยาเห็ดหลินจือกับพิกัดเกสรทั้ง 5

บทที่ 5

           โรคเบาหวาน

           เห็ดหลินจือมะระขี้นกรักษาโรคเบาหวาน

บทที่ 6

           โรคตับ

           เห็ดหลินจือรักษาโรคตับ

บทที่ 7

           โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

           เห็ดหลินจือรักษาโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทที่ 8

           โรคความดันโลหิตสูง

           เห็ดหลินจือรักษาโรคความดันโลหิตสูง

บทที่ 9

           โรคภูมิแพ้

           เห็ดหลินจือรักษาโรคภูมิแพ้

บทที่ 10

           ระบบภูมิคุ้มกัน

           เห็ดหลินจือรักษาระบบภูมิคุ้มกันโรค

           รูปภาพเห็ดหลินจือธรรมชาติสวยแปลกตา

บทที่ 11

           บทสรุปทางชีวภาพและเภสัชวิทยา

           เอกสารอ้างอิง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fands2005@gmail.com