หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
 

 

เห็ดหลินจือกับโรคหัวใจ

 
 

ปีพ.ศ. 2547  กระทรวงสาธารณสุขเผย คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจ ชั่วโมงละ 4 ราย  และป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 32,896 ราย เฉลี่ยเดือนละ 2,741 ราย หรือชั่วโมงละเกือบ 4 ราย  เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ  จังหวัดที่มีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เฉลี่ยแสนละ 91 ราย  เพศชายมีอัตราแสนละ106 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 2  เท่าตัว  เพศหญิงมีอัตราการตายแสนละ 77 ราย  และมีแนวโน้มว่าคนป่วยจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ  สาเหตุของโรคหัวใจ 80% มาจากพฤติกรรมจากการรับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย 

กล่าวกันว่า  ชาวจีนโบราณรู้จักใช้เห็ดหลินจือบำรุงและรักษาโรคหัวใจ  ตั้งแต่ต้นสมัยราชวงศ์หมิงราว  630  ปี  และที่ผ่านมาหมอจีนโบราณยังคงใช้รักษา ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

                มีรายงานการทดลองทางคลินิกโดยคณะแพทย์ที่กรุงปักกิ่ง  ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก  ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดในหัวใจตีบ  จำนวน  120  ราย  จากการติดตามอาการและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  พบว่า  หลังจากให้กินเห็ดหลินจือผ่านไป  1  เดือน  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น  และเมื่อให้กินติดต่อกันนาน  3  เดือน  ผู้ป่วยจากจำนวน  120  ราย  มีอาการดีขึ้น  108  ราย  คิดเป็น  90%  ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ 

33

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย