หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
 
 

 

 
 
 

โรคเบาหวาน

 
     
 

สาเหตุของโรคเบาหวานพอจำแนกคร่าวๆได้ดังนี้

1.  เกิดจากทางพันธุกรรม   และผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวาน  แต่จะพบโดยบังเอิญ เช่น พบขณะตรวจร่างกายประจำปี   หรือมีอาการเกิดโรคติดเชื้อ   เช่นเป็นฝีโดยไม่ทราบสาเหตุ   อยู่ๆก็เกิดขึ้นมา

2.    เกิดในคนอ้วน   เพราะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนผอม

3.    เกิดจากความเสื่อมของตับอ่อน

4.    อายุมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นมากขึ้น

โรคเบาหวานมี 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1   พบน้อยมากมีประมาณ 5 % ของผู้ป่วยทั้งหมด   มักพบในเด็ก   ลักษณะของเด็กจะผอม   โรคเบาหวานชนิดนี้จะรุนแรง   ต้องรักษาโดยการฉีดอินซูลินอย่างเดียว    กินยาเม็ดไม่ได้ผล    สาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันตับอ่อนบกพร่อง  ตับอ่อนถูกทำลาย  ทำให้สร้างสารอินซูลินได้ไม่เพียงพอ  ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นกว่าปกติและเป็นเบาหวาน

ประเภทที่ 2  พบได้ประมาณ 95% ของผู้ป่วยส่วนมาก  พบในผู้ใหญ่ ตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงสูงอายุ  จัดว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งถ่ายทอดทางยีนจากพ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย   พบในคนที่มีอายุมากกว่า  45 ปี ขึ้นไป   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานคือ  ความอ้วน   ซึ่งมักจะเกิดตอนอายุมากขึ้น   อาจเกิดจากกินมากไป  ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายน้อยไป ในระยะหลังมีรายงานว่าโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยลงกว่าเมื่อก่อนกระทั่งในเด็ก และวัยรุ่นก็พบได้

40

 
               
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 
 

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย