หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
     
 

โรตับ

 
 

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตอนบนเลยมาถึงลิ้นปี่   หน้าที่สำคัญของตับมีดังนี้

1.       กรองและกำจัดสารพิษต่างๆ  และเชื้อโรค ที่เราบริโภคเข้าไป

2.       เป็นตัวสร้างน้ำดี  ช่วยย่อยอาหาร

3.       เป็นตัวสร้างสารห้ามเลือดเช่น  เวลาถูกมีดบาดเลือดจะหยุดไหล

4.       เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

5.       เป็นแหล่งสะสมพลังงานให้แก่ร่างกายในรูปของน้ำตาล

6.       เป็นตัวสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบโปรตีน

7.       เป็นแหล่งสะสมธาตุเหล็ก วิตามินเกลือแร่หลายชนิดที่ร่างกายต้องการ

โรคที่เกี่ยวกับตับ

               โรคของตับมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยได้แก่ โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ โรคฝีในตับ  โรคต่อมน้ำดีตีบตันในเด็กโรคผิดปกติทางเมตาบอลิซึมแต่กำเนิดและที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ  โรคตับอักเสบ

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคตับ

               โรคตับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ จากเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย จากพิษของยาบางชนิด เช่น  ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง และอื่น ๆ  จากการดื่มสุราเป็นประจำรับประทานอาหารดิบ  หรือสุก ๆ  ดิบ ๆ เป็นโรคตับมาแต่กำเนิดจากไขมันคั่งสะสมในตับ ส่วนใหญ่โรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด บี , ซี  และ ดี 

 
  46  
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 

 

 

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย