สารบัญ

รศ.ดร. เอมอร โสมนะพันธุ์

นพ.วิชัย พานิชสุข

พระณรงค์ จันทเสฏโฐ (ท่านจันทร์)

 

คำนำ

 

จุดริ่มต้นของหนังสือเรื่องเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคเล่มนี้  มีแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของบรรพบุรุษ  ที่ใช้เห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะในการรักษาจากโรคร้ายต่างๆ มากมาย รวมถึงสมุนไพรไทย  ซึ่งในบรรดาโรคร้ายๆ ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในสมัยนั้นก็น่าจะมี  โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ   โรคเบาหวาน   โรคตับ   โรคภูมิแพ้   โรคไขมันในเส้นเลือดสูง   โรคความดันโลหิตสูง  และอีกหลายๆโรครวมอยู่ด้วย

ภายในหนังสือเรื่องเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคเล่มนี้  ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ 3 เรื่องคือ

1. ให้ความรู้เรื่องของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคภูมิแพ้ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และระบบภูมิคุ้มกันโรค

2. ให้ความรู้เรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณของสมุนไพรเห็ดหลินจือกับสมุนไพรไทย ในการบำรุงร่างกายและรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย มีการใช้กันมาแต่โบราณ  และยังนิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

3.  ให้ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา  องค์ประกอบทางเคมีที่มีสรรพคุณทางยา  และผลการศึกษาทางคลินิก  รวมถึงความรู้ในการรักษาที่เรียกว่า Complementary treatment   หมายถึงการรักษาที่สมบูรณ์แบบ   เป็นการรักษาระหว่าง  แพทย์แผนปัจจุบัน  ควบคู่ไปกับ แพทย์ทางเลือก (Alternative  medicine) ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเหลือเกินว่าความรู้ภายในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์   แก่ท่านที่ป่วยและท่านที่รักสุขภาพตลอดไป

ภายในหนังสือเล่มนี้   นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ  รวมถึงให้ผู้ป่วยได้ใช้เห็ดหลินจืออย่างถูกต้องและปลอดภัย 

อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมรูปภาพเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ท่านอาจไม่เคยพบเห็นมาก่อน 30 รูปภาพ พิมพ์  4  สี สวยสดงดงาม  ด้วยกระดาษอาร์ทมัน 72 หน้า

 
 

fands2005@gmail.com

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม